ELO

Liikmemaks

Liikmemaksu suurus alanud (2018/19) hooajal

on 10 eurot.

Liikmemaksu kogumisel on toimunud muudatus.

Liikmemaksu tasumiseks ei ole enam vajalik tabeli täitmine ELO Peakorteri kodulehel.

Kuraatorite koosoleku otsusel on nüüdsest liikmemaksu kogumise kohustus koolide kuraatoritel, kes saadavad tähtajaks laekunud raha koos liikmete nimekirjaga ELO Peakorterisse. Muudatuse eemärk on tagada, et kuraatoritel on täpne ülevaade sellest, mitu liiget on nende rühmas, millal aastamaks on üle kantud ja kes on ülekande teinud.

Palume maksmisel olla täpne ja järgida makserekvisiite:

Saaja nimi: Leena Möls

Saaja konto:  EE422200001107719552 (Swedbank)

Summa: 10 eurot

Selgitus: liikme ees- ja perekonnanimi, klass.

 

Liikmemaks palun tasuda esimesel võimalusel,

aga hiljemalt 22. oktoobriks.

 

Tervitades,

Aruküla ELO kuraator, õp. Leena Möls