Koolielu

Nõustamine

Meie koolis on õpilastele toeks ja abiks

sotsiaalpedagoog Marjanne Mändmets 

ja psühholoog Siiri Parv.