Uudised

Inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor 10. - 12. klassile 25. jaanuar Aruküla Põhikool

JUURDEPÄÄSU LINK OLÜMPIAADI TÖÖLE:


https://forms.gle/y28CicxwudUUWPtw7

NB! Töö avaneb täpselt kell 12:00 ja sulgub täpselt 90 minutit hiljem.

You will do great, for sure! Good luck to all participants!

 

Inglise keele olümpiaadi korraldavad Tallinna Ülikool ning Haridus- ja Teadusministeerium, piirkonnavoorudes on abiks omavalitsuste liidud ja vajadusel ka aineühendused.

Olümpiaadi eesmärgiks on inglise keele populariseerimine, inglise keelt kõnelevate maade ja Eesti vaheliste koostöösidemete teadvustamine ning tublide ja andekate õpilaste väljaselgitamine.

Inglise keele olümpiaad toimub kahes voorus — piirkondlikus ja lõppvoorus — ja ühes vanusegrupis, mis hõlmab üldhariduskoolide 10.–12. klasside õpilasi.

Olümpiaadi töökeeleks on inglise keel. Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel:
http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid.

https://forms.gle/y28CicxwudUUWPtw7

NB! Töö avaneb täpselt kell 12:00 ja sulgub täpselt 90 minutit hiljem.

You will do great, for sure! Good luck to all participants!

 

Inglise keele olümpiaadi korraldavad Tallinna Ülikool ning Haridus- ja Teadusministeerium, piirkonnavoorudes on abiks omavalitsuste liidud ja vajadusel ka aineühendused.

Olümpiaadi eesmärgiks on inglise keele populariseerimine, inglise keelt kõnelevate maade ja Eesti vaheliste koostöösidemete teadvustamine ning tublide ja andekate õpilaste väljaselgitamine.

Inglise keele olümpiaad toimub kahes voorus — piirkondlikus ja lõppvoorus — ja ühes vanusegrupis, mis hõlmab üldhariduskoolide 10.–12. klasside õpilasi.


Olümpiaadi töökeeleks on inglise keel. Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel:
http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid.