Üleriigiline ja tähtajatu üldhariduskoolide õpetajate streik!

Дата создания 16.01.2024

Õpetajate streigi alguskuupäeva on 22. jaanuar, 2024. Anname teada, et Aruküla Põhikooli õpetajad on osalemas!

Juhime veelkord ka tähelepanu, et õpetajaskond ei streigi õpilaste, lastevanemate, ega kohaliku omavalitsuse vastu, vaid riigi murettekitava hariduspoliitika vastu ja näeme vajadust edastada tugevalt sõnumit, et poliitiliste lubaduste eest tuleb võtta ka vastutus.

Investeering haridusse mõjutab kogu riigi käekäiku. See peab olema poliitiline prioriteet ka tegudes, mitte ainult sõnades. Et õpetajad on nõus osalema niivõrd äärmuslikus meetmes nagu seda on streik, näitab olukorra tõsidust ning muutuse vajadust, et ka edaspidi oleks koolides õpilasi õpetamas kvalifitseeritud õpetajad, kellel silm särab ning et õpetajad näeksid ka põhjust kooli ka jääda, sest palgamäär ja töökoormus on vastavuses kohustuste, vastutuse määra ja ootustega.

Дата последнего изменения 16.01.2024.

Больше новостей