Erasmus+


Aruküla Põhikool osales 2021-2022 Erasmus+ õpirändes. Kokku käis välismaal koolitusel üheksa õpetajat. Koolituste põhifookuses oli digipädevuste arendamine. Iga õpetaja õpirändest saad lugeda ka eraldi. Kõik õpetajad tulid tagasi uute põnevate ideede ja teadmistega ning sooviga uuesti õpirändes osaleda. Õpetajate teadmised ei jäänud ainult endale, neid jagati teiste õpetajatega sisekoolituse päeval. Õpetaja Viljar Laasi tegi innustunult selgeks robootika salamaailma, õpetajad Krista Tuuling ja Meelika Mäeorg jagasid palju uusi teadmisi erinevate digikeskondade kohta, kus saab õppematerjale teha, sotsiaalpedagoog Marjanne Mändmets-Tuvikene jagas uusi tuuli, kuidas enda meeleolude ja emotsioonidega tegeleda. Võib öelda, et koolitusel oli palju ägedat õppida või meelde tuletada ning kõik õpetajad andsid selleks oma panuse. Kahel koolituspäeval sai lausa nii palju uut, et seda tajuti tohutu infotulvana. Õpetajaskonna oskused ning ka vajadused on väga erinevad, kuid oli tunda valdavat huvi ja soovi ennast proovile panna. Sellest lähtuva arutelu käigus tekkis idee, kuidas üksteist toetada ning digipädevusi koos edasi arendada. Õpirännete sisekoolituse jätkutegevusena sündis digisisu koosloomepäeva idee. Õpetajad valmistasid kogu õpilaskonnale ette iseseisva õppija päeva ning said koolimajas isekeskis kokku, et ühiselt ja fokusseeritult luua digitaalset sisu tundides kasutamiseks. Moodustati vajaduspõhised rühmad, kes uurisid erinevaid veebikeskkondi ja loodi ühiselt õppematerjale. Päeva jooksul valmis suur hulk digirakendustes koostatud ülesandeid, mida õpetajad saavad edaspidi kasutada. Nt algklasside õpetajate rühm arendas välja digiülesanded, millega saab õpilasel aidata kellaaegu õppida, inglise keele õpetajad katsetasid digitaalse aaretejahi rakendust Goosechase mängulisemate rühmatööde genereerimiseks, tugispetsialistid koostöös inimeseõpetuse õpetajaga koostasid viktoriine Baamboozle’s, valmisid uued kuldvillakud nii algklassides õpitu kordamiseks kui II kooliastme kirjanduse tunnis kasutamiseks, lisaks veebipõhiseid õppeteste ja muudki. Koosloomepäevaga sarnased kooli õpetajaskonna õppepäevad on võimalus areneda ise, arendada teisi ja töötada ühiselt kollektiivis, kus õpetajad ei ole üha rohkem digi-materjale eeldavas koolielus üksi, vaid toimub tihe koostöö ning üksteise toetamine. Projekti raames korraldati üritus ka õpilastele. 2022. aasta juunikuus, õppeaasta lõpus, toimusid projektõppe päevad, mille raames õpilased olid kooliastmete kaupa jaotatud segarühmadesse. Õpetajad, kes planeerimisperioodil töötasid samuti erinevates gruppides, olid valmis mõelnud lõimitud ülesanded, kus õpilased saaksid rakendada oma teadmisi ning oskusi praktilistes töödes, olla liikuvad ning kogeda ka sotsialiseerumist, mis ei piirdu ainult oma klassikaaslastega, vaid koolikaaslastega laiemalt. Tähtsal kohal oli digipädevuste rakendamine, kasutati nutivahendeid, tahvelarvuteid, VR-prille jne. Tavapärastele tundidele on toredaks vahelduseks, kui õppetegevused murravad rutiini. Õpilaste tagasisides toodi positiivsena välja võimalus leida uusi sõpru, aktiivselt koos teistega tegutsemist ning uute digivahendite kasutamist. Kokkuvõttes võib öelda, et 9 õpetaja õppereisist sai läbi erinevate tegevuste kasu kogu kool ning juba praegu oodatakse põnevuse ja oluliselt rohkemate silmade sädelusega uut Erasmus+ projekti.

Aruküla Põhikool osales 2021-2022 Erasmus+ õpirändes. Kokku käis välismaal koolitusel üheksa õpetajat. Koolituste põhifookuses oli digipädevuste arendamine. Iga õpetaja õpirändest saad lugeda ka eraldi. Kõik õpetajad tulid tagasi uute põnevate ideede ja teadmistega ning sooviga uuesti õpirändes osaleda. Õpetajate teadmised ei jäänud ainult endale, neid jagati teiste õpetajatega sisekoolituse päeval. Õpetaja Viljar Laasi tegi innustunult selgeks robootika salamaailma, õpetajad Krista Tuuling ja Meelika Mäeorg jagasid palju uusi teadmisi erinevate digikeskondade kohta, kus saab õppematerjale teha, sotsiaalpedagoog Marjanne Mändmets-Tuvikene jagas uusi tuuli, kuidas enda meeleolude ja emotsioonidega tegeleda. Võib öelda, et koolitusel oli palju ägedat õppida või meelde tuletada ning kõik õpetajad andsid selleks oma panuse. Kahel koolituspäeval sai lausa nii palju uut, et seda tajuti tohutu infotulvana.

Õpetajaskonna oskused ning ka vajadused on väga erinevad, kuid oli tunda valdavat huvi ja soovi ennast proovile panna. Sellest lähtuva arutelu käigus tekkis idee, kuidas üksteist toetada ning digipädevusi koos edasi arendada. Õpirännete sisekoolituse jätkutegevusena sündis digisisu koosloomepäeva idee. Õpetajad valmistasid kogu õpilaskonnale ette iseseisva õppija päeva ning said koolimajas isekeskis kokku, et ühiselt ja fokusseeritult luua digitaalset sisu tundides kasutamiseks. Moodustati vajaduspõhised rühmad, kes uurisid erinevaid veebikeskkondi ja loodi ühiselt õppematerjale. Päeva jooksul valmis suur hulk digirakendustes koostatud ülesandeid, mida õpetajad saavad edaspidi kasutada. Nt algklasside õpetajate rühm arendas välja digiülesanded, millega saab õpilasel aidata kellaaegu õppida, inglise keele õpetajad katsetasid digitaalse aaretejahi rakendust Goosechase mängulisemate rühmatööde genereerimiseks, tugispetsialistid koostöös inimeseõpetuse õpetajaga koostasid viktoriine Baamboozle’s, valmisid uued kuldvillakud nii algklassides õpitu kordamiseks kui II kooliastme kirjanduse tunnis kasutamiseks, lisaks veebipõhiseid õppeteste ja muudki. Koosloomepäevaga sarnased kooli õpetajaskonna õppepäevad on võimalus areneda ise, arendada teisi ja töötada ühiselt kollektiivis, kus õpetajad ei ole üha rohkem digi-materjale eeldavas koolielus üksi, vaid toimub tihe koostöö ning üksteise toetamine. Projekti raames korraldati üritus ka õpilastele. 2022. aasta juunikuus, õppeaasta lõpus, toimusid projektõppe päevad, mille raames õpilased olid kooliastmete kaupa jaotatud segarühmadesse. Õpetajad, kes planeerimisperioodil töötasid samuti erinevates gruppides, olid valmis mõelnud lõimitud ülesanded, kus õpilased saaksid rakendada oma teadmisi ning oskusi praktilistes töödes, olla liikuvad ning kogeda ka sotsialiseerumist, mis ei piirdu ainult oma klassikaaslastega, vaid koolikaaslastega laiemalt. Tähtsal kohal oli digipädevuste rakendamine, kasutati nutivahendeid, tahvelarvuteid, VR-prille jne. Tavapärastele tundidele on toredaks vahelduseks, kui õppetegevused murravad rutiini. Õpilaste tagasisides toodi positiivsena välja võimalus leida uusi sõpru, aktiivselt koos teistega tegutsemist ning uute digivahendite kasutamist. Kokkuvõttes võib öelda, et 9 õpetaja õppereisist sai läbi erinevate tegevuste kasu kogu kool ning juba praegu oodatakse põnevuse ja oluliselt rohkemate silmade sädelusega uut Erasmus+ projekti.