Aruküla Põhikooli Kodukord

HETKEL KEHTIV KODUKORD

AVANEB SIIT

 

  • Kodukord kinnitatud dir.kk 1 – 6/8 (28.10.21)
  • Esitatud arvamuse avaldamiseks hoolekogule (31.03.21)
  • Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud (22.02.21)
  • Esitatud arvamuse avaldamiseks hoolekogule (29.10.2019)
  • Kodukord kinnitatud dir. kk  1 – 6/6 (11.05.2019)
  • Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud (ÕN prot. nr 1, 28.10.2019)
  • Kodukorra muutmine hoolekogu poolt heaks kiidetud (Koosolek nr 2, 10.05.2019)
  • Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud (ÕN prot. nr. 2, 25.02.2019)
  • Kodukord kinnitatud  Dir. kk  1-6/7 (08.02.2011)

 

Avaldatud 17.07.2018. Viimati muudetud 04.04.2022.