KIK (KeskkonnaInvesteerinugte Keskus)

Projekti eesmärk on täiendada 1. - 9. klassi õpilaste keskkonnaalaseid teadmisi loodus- ja keskkonnahariduskeskustes.

Avaldatud 13.11.2023. Viimati muudetud 13.11.2023.