Õppetöö korraldus (päevakava)

Aruküla Põhikooli päevakavalink opens on new page 

koostamise aluseks on Sotsiaalministeeriumi määrus Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Kinnitatud Aruküla Põhikooli õppenõukogus 27. augustil 2007. a otsusega nr 7.

Muudetud 28.08.08 õppenõukogu otsusega nr 8.

Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud ja sisse viidud (ÕN protokoll nr 5/29.08.17)

Muudatusettepanekud õppenõukogus läbi arutatud ja sisse viidud (ÕN protokoll nr 1/28.10.21) 

Avaldatud 09.08.2018. Viimati muudetud 29.05.2024.