Meie koolist

Õppenõukogu

Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.

Kooli õppenõukogu ülesandeks on õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine

vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord.

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas.

 

Allikas: Flickr (https://flic.kr/p/71KV3L)