AASTA PÕHIKOOLI AINEÕPETAJA!

Loomise kuupäev 10.10.2022

AASTA PÕHIKOOLI AINEÕPETAJA ON PIIA HAAB!

Piia on oma ainevaldkonna tõeline entusiast, kes inspireerib ja innustab kõiki.

Piia loob keskkonna loodusõpetuseks just sinna, kus selle jaoks on kõige asjakohasem koht:  klassiruumi, õueruumi, digiruumi või siis kasutab hoopis kõigi kolme kombinatsiooni. Tema tunnid on täis katseid, vaatlusi, praktilisi töid, uurimusi, mis aitavad õpilastel mõista, et õppimine looduse vahetu kogemise kaudu on kõige põnevam ja mõjusam.

Piia peab loodusõpetuse praktikumides ja uurimistegevustes oluliseks vaatlustulemuste korrektset ülestähendamist, tulemuste analüüsi ning järelduste tegemist. Lisaks armastab Piia kogemusõppe ja aktiivõppe meetodeid – kui korraga kerkib kooli kõrvale muruplatsile telk, siis on kolleegid kindlad, et Piia on koos õpilastega taas midagi põnevat ette võtnud.

Piia on ülimalt aktiivne projektis Klass+, mille eesmärk on loodusainete õpetamine koos digipädevuste arendamise ja uuendusliku õppevara loomisega. Ta juhendab loovtöid ning huviringe, lisaks kõigele on ta looduse retkejuht ning perekeskuse tegevusjuhendaja. Piia on pühendunud õpetaja ja kirglik loodusesõber.

Viimati muudetud 10.10.2022.