Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi piirkondliku vooru kolmas koht!

Loomise kuupäev 20.04.2021

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaad toimub üle aasta järgmistes tehnoloogiavaldkonna ainetes: tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus. Nii piirkonna- kui lõppvoorus tuleb vastata teooriaküsimustele ning lahendada probleemülesanne koos praktilise teostusega.

Olümpiaadi korraldajaks on Tallinna Ülikool. Osalevad põhikooli vanuseastme õpilased. 

Selle aasta teema oli  FÜÜSIKA TEHNOLOOGIAÕPETUSES.

Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi Harjumaa piirkondlikus voorus saavutas 8.B klassi õpilane Marten III koha!

/Juhendaja õp Aron Lips/

Viimati muudetud 20.04.2021.