DOKUMENDID

Loovtööde koostamise juhend

Loovtöö tähendab uurimust või praktilist tööd, mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv ning mille sooritamine on põhikooli lõpetamise eelduseks.

Aruküla Põhikooli loovtööde koostamise juhend avaneb SIIT